Uniwersytety

WSB Merito w Poznaniu

Opis szczegółowy

Miasto: Poznań
Rok założenia: 1994
Status: Niepubliczna
Główne specjalizacje: Administracja, dyplomacja społeczeństwa obywatelskiego i mediów, inżynieria komputerowa.

Opis:
Uczelnie WSB mają już ponad 30 lat! Ich historia rozpoczęła się w 1994 roku. To właśnie wtedy wykładowcy WSB przeprowadzili pierwsze zajęcia z zakresu finansów i bankowości. Od tego momentu przez kolejne lata tylko rozwijali się i udoskonalali ofertę. Dziś WSB może pochwalić się licznymi nagrodami, prestiżowymi certyfikatami i medalami, które wyróżniają ich na tle wielu prywatnych uczelni w całym kraju.
Uczelnie WSB zlokalizowane są w 11 miastach w Polsce, oferują 130 kierunków, a liczba studentów przekracza 400 000. Uczelnie WSB intensywnie rozwijają swoją pozycję rynkową i kształtują ofertę pod kątem wymagań pracodawców. Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnie WSB cieszą się największą popularnością wśród studentów wybierających uczelnie niepaństwowe na studia niestacjonarne. WSB to największy holding edukacyjny w Polsce.

Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić studentom możliwość:
Łączenie wiedzy z różnych dziedzin i wykorzystywanie jej w pracy
Wybrania obszaru, w którym nauczysz się przekładać wiedzę na praktykę, na przykład prowadzenie własnej firmy.
Spotkania z ekspertami – uczelnia zwraca szczególną uwagę na networking i wymianę doświadczeń między studentami i wykładowcami.
Kontakt z przedstawicielami biznesu (np. firm z Mazowsza) – ich prelekcje dostarczą Ci know-how prosto z branży i ciekawych case studies.
Znalezienia pracę dzięki wsparciu Biura Praktyk i wzięcia udziału w praktykach i stażach w Polsce
Rozwijać swoje umiejętności w zakresie planowania kariery, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia.

Licencjat:
• Administracja
• Bezpieczeństwo wewnętrzne
• Ekostrategie
• Filologia
• Finanse i rachunkowość
• Handel międzynarodowy
• Marketing i sprzedaż
• Prawo w biznesie
• Psychologia w biznesie
• Turystyka i rekreacja
• Zarządzanie

Inżynierskie:
• Informatyka
• Inżynieria zarządzania
• Logistyka

Magister:
• Finanse i rachunkowość
• Psychologia w biznesie
• Zarządzanie

Przedział cenowy: od 2 900 zł do 5 200 zł za semestr nauki.

Collegium da Vinci w Poznaniu

Opis szczegółowy

Status: Niepubliczna
Miasto: Poznań
Rok założenia: 1996
Główne specjalizacje: kino, komunikacja społeczna, media, ekonomia i zarządzanie.

Opis:
Collegium Da Vinci (CDV) w Poznaniu to jedna z wiodących prywatnych uczelni wyższych w Polsce, założona w 1996 roku. Początkowo znana była jako Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD), ale w 2014 roku zmieniła nazwę na Collegium Da Vinci, aby lepiej odzwierciedlać nowoczesne podejście do edukacji i odpowiadać na potrzeby rynku pracy.
CDV kładzie silny nacisk na model edukacji skoncentrowany na studencie, inspirowany zasadami Leonarda da Vinci, który podkreślał znaczenie ciekawości i kreatywności. Uczelnia umożliwia studentom indywidualne kształtowanie ścieżki edukacyjnej, łącząc obowiązkowe moduły z interdyscyplinarnymi przedmiotami, które odpowiadają ich zainteresowaniom i celom zawodowym. Współpraca z pracodawcami pozwala nam tworzyć programy zgodne ze światowymi trendami gospodarczymi
Collegium Da Vinci oferuje szeroki zakres studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w takich dziedzinach jak kreatywne zarządzanie, informatyka i komunikacja wizualna. Uczelnia posiada najnowocześniejsze udogodnienia, w tym dobre laboratoria komputerowe i studia multimedialne, co ułatwia zdobywanie praktycznych umiejętności.

Licencjat:
• Analiza biznesowa i Data Science
• Biznes Manager
• E-commerce
• Game Development
• Grafika
• Informatyka
• Kreatywna produkcja filmowa
• Mediaworking
• Zarządzanie kreatywne
• Zarządzanie w IT

Magister:
• Informatyka
• Marketing internetowy
• Zarządzanie kreatywne

Przedział cenowy: od 3 800 zł do 6 270 zł za semestr.

Politechnika Poznańska

Opis szczegółowy

Status: Publiczna
Miasto: Poznań
Rok założenia: 1919
Profil uniwersytecki: techniczny

Opis:
Politechnika Poznańska została założona w 1919 roku i od tego czasu zyskała uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia oferuje studia na wielu kierunkach technicznych, takich jak informatyka, elektronika, mechanika, architektura czy chemia. Ponadto prowadzi liczne projekty badawcze oraz współpracuje z firmami i instytucjami naukowymi na całym świecie. Politechnika Poznańska aktywnie uczestniczy także w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, co umożliwia jej studentom zdobycie cennego doświadczenia i rozwój osobisty.

Licencjat:
• Architektura
• Architektura wnętrz
• Automatyka i robotyka
• Bioinformatyka
• Budownictwo
• Edukacja techniczno-informatyczna
• Elektromobilność
• Elektronika i telekomunikacja
• Elektrotechnika
• Energetyka
• Fizyka techniczna
• Informatyka
• Inżynieria bezpieczeństwa i jakości
• Inżynieria biomedyczna
• Inżynieria chemiczna i procesowa
• Inżynieria farmaceutyczna
• Inżynieria materiałowa
• Inżynieria zarządzania
• Inżynieria środowiska
• Logistyka
• Lotnictwo
• Matematyka nowoczesnych technologii
• Mechanika i budowa maszyn
• Mechanika i budowa pojazdów
• Mechatronika
• Technologia chemiczna
• Technologie obiegu zamkniętego
• Teleinformatyka
• Transport
• Zarządzanie i inżynieria produkcji

Magister:
• Architektura
• Architektura wnętrz
• Automatyka i robotyka
• Bioinformatyka
• Budownictwo
• Edukacja techniczno-informatyczna
• Elektroenergetyka
• Elektromobilność
• Elektronika i telekomunikacja
• Elektrotechnika
• Energetyka jądrowa
• Energetyka przemysłowa i odnawialna
• Fizyka techniczna
• Informatyka
• Inżynieria bezpieczeństwa i jakości
• Inżynieria biomedyczna
• Inżynieria chemiczna i procesowa
• Inżynieria materiałowa
• Inżynieria zarządzania
• Inżynieria środowiska
• Logistyka
• Lotnictwo i kosmonautyka
• Matematyka w technice
• Mechanika i budowa maszyn
• Mechanika i budowa pojazdów
• Mechatronika
• Technologia chemiczna
• Teleinformatyka
• Transport
• Zarządzanie i inżynieria produkcji

Przedział cenowy: od 3000 zł do 4500 zł za semestr nauki.

WSB Merito w Warszawie

Opis szczegółowy

Miasto: Warszawa
Rok założenia: 2018
Status: Niepubliczna.
Główne specjalizacje: Administracja, projektowanie wspomagane komputerowo, zarządzanie projektami i procesami.

Opis:
Uczelnie WSB zlokalizowane są w 11 miastach w Polsce, oferują 130 kierunków, a liczba studentów przekracza 400 000.
Uczelnie WSB intensywnie rozwijają swoją pozycję rynkową i kształtują ofertę tak, by odpowiadała wymaganiom stołecznych pracodawców.
Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie charakteryzuje praktyczny profil studiów oraz współpraca z prywatnymi przedsiębiorcami. Dzięki temu studenci mogą korzystać z doświadczenia partnerów uczelni podczas studiów, a także uczestniczyć w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych.

Licencjat:
• Administracja
• Bezpieczeństwo wewnętrzne
• Ekonomia
• Finanse i rachunkowość
• Informatyka
• Logistyka
• Marketing i sprzedaż
• Media i komunikacja w biznesie
• Multimedia i grafika komputerowa
• Prawo w biznesie
• Psychologia w biznesie
• Turystyka i rekreacja
• Zarządzanie
Inżynier:
• Informatyka
• Logistyka

Magister:
• Administracja
• Bezpieczeństwo wewnętrzne
• Ekonomia
• Finanse i Rachunkowość
• Marketing i sprzedaż
• Zarządzanie

Przedział cenowy: od 2 400 zł do 4 500 zł za semestr nauki.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna

Opis szczegółowy

Status: Niepubliczna
Miasto: Warszawa
Rok założenia: 2001
Profil uniwersytecki: Nauki humanistyczne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (dalej AEN) kształci na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych i prawniczych. Zgodnie ze swoją specjalizacją uczelnia kształci studentów na różnych kierunkach (specjalnościach). AEN gwarantuje wysoki poziom kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych i sprawdzonych naukowych metod nauczania oraz stosowanie najlepszych międzynarodowych praktyk edukacyjnych. Celem uczelni jest tworzenie wykwalifikowanych specjalistów, ludzi aktywnych i proaktywnych, którzy są w stanie świadomie budować własną karierę zawodową.

Licencjat
• Administracja
• Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju
• Behawiorystyka i psychologia zwierząt
• Informatyka
• Finanse i rachunkowość
• Energy Studies
• Politologia
• Kosmetologia
• Kryminologia i kryminalistyka
• Zarządzanie
• Logistyka
• Media społecznościowe i marketing cyfrowy
• Nauki o rodzinie
• Psychologia
• Resocjalizacja
• Stosunki międzynarodowe

Magister
• Administracja
• Audyt ESG
• Audyt i controlling
• Bezpieczeństwo wewnętrzne
• Coaching i mentoring biznesowy
• Dietetyka Finanse i rachunkowość
• Energy Studies
• Ekonomia
• Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju
• Informatyka
• Kryminologia i kryminalistyka
• Logistyka
• Zarządzanie
• Nauki o rodzinie
• Nowe media i public relations
• Politologia
• Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe

Studia jednolite magisterskie
• Farmacja
• Prawo
• Psychologia
• Psychoterapia

Przedział cenowy: od 2600 zł do 6000 zł za semestr nauki.

Akademia Nauk Komputerowych

Opis szczegółowy

Status: Niepubliczna
Miasto: Warszawa
Rok założenia: 1994
Profil uniwersytecki: informatyka, zarządzanie informacją, projektowanie graficzne i sztuka multimediów, grafika, architektura wnętrz oraz kulturoznawstwo.

Opis:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku na podstawie porozumienia zawartego między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Japonii. Wysoka jakość kształcenia specjalistów potrafiących twórczo i z zaangażowaniem pracować w ważnych dla rozwoju Polski praktycznych obszarach zastosowań technik komputerowych była i pozostaje priorytetem dalszego rozwoju Uczelni. Uczelnia posiada uprawnienia do kształcenia na kierunkach: informatyka, zarządzanie informacją, projektowanie graficzne i sztuka multimediów, grafika, architektura wnętrz oraz kulturoznawstwo.

Licencjat:
• Informatyka
• Zarządzanie informacją
• Grafika — Sztuka Nowych Mediów
• Architektura wnętrz – Sztuka Nowych Mediów
• Kulturoznawstwo — Kultura Japonii

Magister:
• Informatyka
• Zarządzanie informacją
• Grafika — Sztuka Nowych Mediów

Przedział cenowy: od 5 500 zł do 11 500 zł za semestr nauki.

Uczelnia Łazarskiego

Opis szczegółowy

Status: Niepubliczna
Miasto: Warszawa
Rok założenia: 1993
Profil uniwersytecki: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym.

Opis:
Uczelnia Łazarskiego – to jedna z wyżej ocenianych polskich, niepublicznych uczelni akademickich z siedzibą w Warszawie, na której funkcjonują trzy Wydziały: Prawa i Administracji, Ekonomii i Zarządzania oraz Medyczny. Oferta edukacyjna Uczelni obejmuje studia licencjackie, magisterskie (w tym studia anglojęzyczne i z dyplomem dwóch uczelni – polskiej i brytyjskiej), doktoranckie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe.

Uczelnia Łazarskiego może pochwalić się:
• bogatym doświadczeniem – Uczelnia została założona w 1993, ale jej historia sięga dalej, bo aż lat 50 ubiegłego wieku,
• wysokim umiędzynarodowieniem – kształci studentów z całego świata, z co najmniej 50 różnych krajów. Uczelnia jest również partnerką programu Erasmus+,
• licznymi wyróżnieniami – na przestrzeni ostatnich lat uzyskała mnóstwo prestiżowych nagród za jakość kształcenia, takich jak: U-Multirank, Międzynarodowa Akredytacja CEEMAN, wysokie miejsca w wielu edycjach rankingu magazynu Perspektywy czy dziennika Rzeczpospolita,
• owocną współpracą z biznesem – uczelnia myśli o przyszłości swoich studentów, oferując interesujące oferty pracy, możliwości staży oraz inicjatywy, w których mogą uczestniczyć. Wiele międzynarodowych czy polskich firm współtworzy kierunki/specjalności, a ich pracownicy aktywnie pomagają w kształceniu studentów.

Licencjat
• Ekonomia
• Finanse i Rachunkowość
• Zarządzanie
• Pielęgniarstwo

Magister
• Technologie Finansowe
• Zarządzanie

Studia jednolite magisterskie
• Prawo
• Lekarski

Przedział cenowy: od 6 100 zł do 36 000 zł za semestr nauki.

Akademia Leona Koźmińskiego

Opis szczegółowy

Status: Niepubliczna
Miasto: Warszawa
Rok założenia: 1993
Profil uniwersytecki: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne.
Opis:
Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią biznesową szerokiego profilu, o statusie akademii, uznawaną według międzynarodowego rankingu „Financial Times” za najlepszą uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczycią się też uzyskaniem trzech prestiżowych akredytacji międzynarodowych: AACSB, EQUIS i AMBA, które zdobyło zaledwie 125 szkół biznesu na świecie.
Uczelnia powstała w 1993 roku. Jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształci się tutaj 12 tys. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA oraz doktorantów. Mury Akademii opuściło do tej pory 70 tys. absolwentów.
Oferuje studentom w pełni pluralistyczne środowisko pobierania nauki, oparte na uniwersalnych wartościach świata Zachodu i wypracowanej przez tysiąc lat tradycji europejskiego uniwersytetu otwartego.
Krytycznym wyznacznikiem kształtowania programów nauczania jest nieustannie aktualizowana wiedza, oparta na wiarygodnych źródłach naukowych i jej praktyczne zastosowanie.
Do procesów dydaktycznych, programów kształcenia, a także do zarządzania uczelnią wdraża najnowsze technologie cyfrowe, sztuczną inteligencję i Big Data, przestrzegając zasady, że technologia ma służyć ludziom, poprawiać ich efektywność i jakość życia, a nie odbierać im osobowość i zniewalać.
Licencjat
    • Zarządzanie
    • Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach
    • Zarządzanie i psychologia biznesu
    • Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
    • Prawo i finanse
    • Prawo w zarządzaniu biznesem
    • Finanse i rachunkowość
    • Ekonomia
Magister
    • Zarządzanie
    • Zarządzanie w wirtualnym środowisku
    • Ekonomia
    • Finanse i rachunkowość
Studia jednolite magisterskie
    • Prawo
    • Prawo i finanse
Przedział cenowy: od 8 500  zł do 20 000 zł za semestr nauki.

Śląski Uniwersytet Medyczny

Opis szczegółowy

Status: Publiczna
Miasto: Katowice
Rok założenia: 1948
Profil uniwersytecki: Medyczny

Opis:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach należy do grona największych uczelni w kraju. Obecnie na 20 kierunkach kształci się ponad 10 000 studentów. Wysoki poziom zajęć gwarantuje ponad 1500-osobowa kadra nauczycieli akademickich docenianych zarówno w Polsce, jak i za granicą. SUM to 5 wydziałów i sześć szpitali klinicznych, w których nasi studenci zdobywają praktyczną wiedzę, a także nowo powstała Filia w Bielsku-Białej. W ramach jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia, realizowanych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym uniwesytet zapewnia studentom wysoką jakość kształcenia oraz możliwość prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Licencjat:
• BHP – ochrona zdrowia pracujących
• Biotechnologia Medyczna
• Chemia Kosmetyczna
• Dietetyka
• Elektroradiologia
• Kosmetologia
• Koordynator medyczny
• Pielęgniarstwo
• Położnictwo
• Ratownictwo Medyczne
• Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym
• Zdrowie Publiczne

Magister:
• Biotechnologia Medyczna
• Coaching Medyczny
• Dietetyka
• Elektroradiologia
• Kosmetologia
• Neurobiologia
• Pielęgniarstwo
• Położnictwo
• Trener Zdrowia
• Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym
• Zdrowie Publiczne

Jednolite studia magisterskie:
• Analityka Medyczna
• Farmacja
• Fizjoterapia
• Lekarsko-Dentystyczny
• Lekarski
• Lekarski (Filia w Bielsku-Białej)

Przedział cenowy: od 7 800 zł do 52 000 zł za rok nauki.

Facebook
Instagram