About

Jeśli jesteś studentem zagranicznym i szukasz wsparcia w podjęciu studiów w Polsce bądź Austrii, Eurostudent jest miejscem, gdzie można znaleźć pomocne informacje i profesjonalną pomoc.

Nasz zespół doskonale rozumie, że początki w obcym kraju mogą być trudne, dlatego stawiamy na zaoferowanie kompleksowej opieki naszym partnerom i wszystkim studentom zagranicznym.

 • Jak działamy po zawarciu umowy?

  1. Oceniamy predyspozycje i pomagamy wybrać najbardziej pasującą uczelnie:

  Pierwszym krokiem jest ocenienie możliwości i życzeń przyszłego studenta i dobranie dla niego oferty polskich oraz austriackich uczelni. Ważne jest również zapoznanie się z kryteriami rekrutacyjnymi, terminami składania dokumentów oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania aplikacji.

  2. Dokumenty aplikacyjne:

  Następnym krokiem jest zebranie i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. Zazwyczaj obejmują one m.in. formularz aplikacyjny, świadectwo dojrzałości, certyfikaty językowe, wykaz przedmiotów i ocen ze szkoły średniej, listę osiągnięć i działań pozaszkolnych oraz ewentualne listy referencyjne czy badania medyczne.

  3. Składanie aplikacji:

  Po zebraniu wszystkich dokumentów, należy złożyć aplikację w wybranych uczelniach. Warto zrobić to z wyprzedzeniem, aby uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z terminami składania dokumentów.

  4. Egzaminy wstępne:

  Niektóre europejskie uczelnie wymagają od kandydatów zdania egzaminów wstępnych. Mogą to być egzaminy pisemne, ustne lub praktyczne. Warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi egzaminów wstępnych i odpowiednio się do nich przygotować.

  5. Wyniki i przyjęcie:

  Uczelnie ogłaszają wyniki rekrutacji na swoich stronach internetowych. Jeśli kandydat zostanie przyjęty, otrzymuje on oficjalne powiadomienie i informacje dotyczące kolejnych kroków, takich jak opłata wpisowa i rejestracja na zajęcia. Należy pamiętać, że czasami wymagane jest również dostarczenie we wskazanych terminach oryginalnego kompletu dokumentów.

  6. Poszukiwanie zakwaterowania:

  Dobieramy najlepsze opcje w oparciu o budżet i chęci naszych klientów.

  7. Rozpoczęcie studiów:

  Ostatnim krokiem jest rozpoczęcie studiów. Kandydaci muszą stawić się na uczelni w wyznaczonym terminie i zgodnie z harmonogramem zajęć. W tym czasie mogą być również organizowane różnego rodzaju dni orientacje dla nowych studentów, które pomagają w łatwiejszym przejściu z życia szkolnego na studia.

Wybierz pakiet usług, który Cię interesuje

VIP 1000E

Pakiet «VIP 1000E»
1000EUR

SAFETY 250E

Pakiet «SAFETY 250E»
250-1rok/150-KolejneEUR

STANDARD 550E

Pakiet «STANDARD 550E»
550EUR

PROXY MED

Pakiet «PROXY MED»
550EUR

Lub stwórz swój własny pakiet

PAKIET SIMPLE

Pakiet «SIMPLE»
zaczyna się od 75EUR
vipvip

Pakiet «VIP 1000E»

• Wsparcie w wyborze miasta, uczelni, kierunku i specjalizacji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i możliwościami kandydata.
• Konsultacje dotyczące procesu rekrutacji na wybraną uczelnię (w tym również kwestie językowe).
• Przygotowanie listy niezbędnych dokumentów zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wybranej uczelni.
• Lista dokumentów do załatwienia w kraju pochodzenia.
• Elektroniczna rejestracja kandydata.
• Notarialne tłumaczenie dokumentów.
• Załatwienie wszystkich niezbędnych formalności związanych z przyjęciem kandydata na wybraną uczelnię.
• Reprezentowanie interesów kandydatów w procesie rekrutacji na podstawie otrzymanych pełnomocnictw.
• Odbiór decyzji o przyjęciu na studia i przekazanie decyzji studentowi.
• Doradztwo i wsparcie studenta w procesie ubiegania się o wizę.
• Dostarczenie pakietu przydatnych informacji, w tym: ważnych numerów telefonu, adresów, mapy miasta, wskazówek dojazdu na uczelnię, kontaktu z centralą Eurostudent w Warszawie, listy niezbędnych rzeczy do wzięcia ze sobą do Polski.
• Pomoc w organizacji podróży do Polski, odbiór z uczelni, zakwaterowanie i kontakt z właścicielem mieszkania.
• Organizacja i wsparcie podczas pierwszej wizyty na uczelni.
• Zapoznanie z miastem i najważniejszymi miejscami (uczelnia, najbliższe sklepy, kantor wymiany walut itp
• Pomoc w otwarciu konta bankowego (opcjonalnie).
• Pomoc w zakupie i rejestracji karty SIM.

vipvip
standardstandard

Pakiet «STANDARD 550E»

• Wsparcie w wyborze miasta, uczelni, kierunku i specjalizacji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i umiejętnościami kandydata.
• Konsultacje dotyczące procesu rekrutacji na wybraną uczelnię (w tym również kwestie językowe).
• Przygotowanie listy niezbędnych dokumentów zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i wybranej uczelni.
• Lista dokumentów do załatwienia w kraju pochodzenia.
• Elektroniczna rejestracja kandydata.
• Notarialne tłumaczenie dokumentów.
• Załatwienie wszystkich formalności związanych z przyjęciem kandydata na wybraną uczelnię.
• Reprezentowanie interesów kandydatów w procesie rekrutacji na podstawie otrzymanych pełnomocnictw.
• Odbiór decyzji o przyjęciu na studia i przekazanie decyzji studentowi.
• Doradztwo i wsparcie studenta w procesie ubiegania się o wizę.
• Dostarczenie pakietu przydatnych informacji, w tym: ważnych numerów telefonów, adresów, mapy miasta, wskazówek dojazdu na uczelnię, kontaktu z centralą Eurostudent w Warszawie, listy rzeczy, które należy zabrać ze sobą do Polski.

standardstandard
safetysafety

Pakiet SAFETY 250E /1 rok - kolejne 150E

• Zapewnienie pakietu przydatnych informacji, w tym: ważnych numerów telefonów, adresów, mapy miasta, dojazdu na uczelnię, kontaktu z centralą Eurostudent w Warszawie, listy rzeczy, które należy zabrać ze sobą do Polski.
• Pomoc w organizacji wyjazdu do Polski.
• Usługi związane z procesem rekrutacji.
• Zapewnienie zakwaterowania i kontakt z wynajmującym.
• Organizacja i wsparcie podczas pierwszej wizyty na uczelni.
• Zapoznanie z miastem i najważniejszymi miejscami (uczelnia, pobliskie sklepy, kantor wymiany walut itp.).
• Pomoc w otwarciu konta bankowego (opcjonalnie).
• Pomoc w zakupie i rejestracji karty SIM.
• Zapoznanie z zasadami korzystania z transportu publicznego (pomoc w zakupie biletów w jedną stronę lub miesięcznego biletu).
• Doradztwo i pomoc w dalszej legalizacji pobytu w Polsce (udzielenie informacji na temat uzyskania karty czasowego pobytu lub innej wizy).
• Przygotowanie nostryfikacji dokumentów do Kuratorium Oświaty.
• Doradztwo i pomoc w uzyskaniu polisy ubezpieczenia publicznego i zawarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
• Wsparcie ze strony polskiego biura (koordynacja w pierwszych miesiącach, w razie potrzeby pomoc w rozwiązywaniu problemów przez cały okres studiów).
• Infolinia 24/7 – pomoc w nagłych wypadkach (1 rok).
• Możliwość przedłużenia opieki (płatności) w kolejnych latach.

safetysafety
proxymed

Pakiet «PROXY MED»

PROXY MED – ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

• Doradztwo w wyborze kierunku i specjalizacji na partnerskiej uczelni medycznej zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i umiejętnościami kandydata.
• Doradztwo podczas procesu rekrutacji na Śląski Uniwersytet Medyczny.
• Przygotowanie pakietu niezbędnych dokumentów zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
• Elektroniczna rejestracja kandydata.
• Załatwianie wszelkich formalności związanych z przyjęciem kandydata na studia
• Reprezentowanie interesów kandydatów w procesie rekrutacji.
• Udostępnienie programu egzaminów wstępnych.
• Odbiór decyzji o przyjęciu na studia i przekazanie decyzji studentowi.
• Doradztwo i wsparcie studenta w procesie wizowym.
• Dostarczenie pakietu przydatnych informacji, w tym ważnych numerów telefonów, adresów, mapy miasta, dróg dojazdowych do uczelni, kontaktu z centralą Eurostudent w Warszawie.
• Przygotowanie listy rzeczy, które należy zabrać ze sobą do Polski.
• Notarialne poświadczenie dokumentów w Wydziale Edukacji.
• Zapewnienie zakwaterowania i kontakt z wynajmującym.
• Usługi związane z procesem rekrutacji.
• Infolinia 24/7 – pomoc w nagłych wypadkach (1 rok).
• Zapoznanie z miastem i najważniejszymi miejscami (uniwersytet, pobliskie sklepy, kantor, itp.).
• Zapoznanie z zasadami transportu publicznego (pomoc z biletami w jedną stronę lub miesięcznym dokumentem podróży).
• Doradztwo i pomoc w dalszej legalizacji pobytu w Polsce (udzielenie informacji na temat uzyskania karty czasowego pobytu lub innej wizy).
• Doradztwo i pomoc w ubieganiu się o krajową polisę ubezpieczeniową i zawarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
• Wsparcie ze strony polskiego biura (koordynacja pierwszych miesięcy pobytu, w razie potrzeby pomoc w rozwiązywaniu problemów przez cały okres studiów).
• Pomoc w otwarciu konta bankowego (opcjonalnie).
• Pomoc w zakupie i rejestracji karty SIM.

proxymed
About
Facebook
Instagram